ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 3944/11

ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 3944/11 Τροποποίηση του Νόμου 2168/93, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και…

Continue ReadingΝΟΜΟΣ: Αριθ. 3944/11

ΦΕΚ 4325 (αρ. φύλλου 400, Τεύχος Β) 19/04/1999

Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών. Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.

Continue ReadingΦΕΚ 4325 (αρ. φύλλου 400, Τεύχος Β) 19/04/1999