Seminario ekpedefton Skopovolis – Athina 1-2.2.2020