Τροποποίηση του προγράμματος των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου 2021 (ΣΚ.Ο.Ε.)