ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. – ΑΘΗΝΑ 14 & 15.12.2019