Σεμινάριο Αναβάθμισης Εθνικών Κριτών (RO) σε Επικεφαλής Εθνικούς Κριτές (CRO) – IROA Level 1 IPSC Θεσσαλονίκη