Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2019

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2019.