Πλήρης αναθεώρηση του κανονισμού του Compak Sporting και συστάσεις προς τους σχεδιαστές – 01/01/2019

Πλήρης αναθεώρηση του κανονισμού του Compak Sporting

Συστάσεις για τους σχεδιαστές του Compak Sporting