Πανελλήνιοι Αγώνες Σταθερού Στόχου και θυρίδες – Κ.Π. & Standard – 28-29/09/2019

Πανελλήνιοι Αγώνες Σταθερού Στόχου και θυρίδες – Κ.Π. & Standard – 28-29/09/2019.