Ορισμός νέας ημερομηνίας αγωνίσματος 300μ Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2018

Ορισμός νέας ημερομηνίας αγωνίσματος 300μ Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2018