Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου 2020 (ΣΚ.Ο.Ε.)