Νέοι κωδικοί παραβόλων

κωδ. 6025 (€2,04):
– Άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων κ.α. (αρ.7,8 Ν.2168/93)
– Άδεια αγοράς (α.11 Ν.2168/93)
– 6μηνιαία θεώρηση αδείας
– Λοιπές άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ένσημο ΕΛ.ΑΣ.

κωδ. 6024 (€25,20):
– Άδεια κατοχής σκοπευτικού όπλου
– Επέκταση άδειας οπλοφορίας (ατομικής ασφάλειας) για όλη την Επικράτεια

κωδ. 6023 (€75,60):
– Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια

κωδ. 6654 (€150,00):
– Εξετάσεις για άδεια οπλοφορίας (για ατομική ασφάλεια)