Εγκύκλιος ΣΚΟΕ Σταθερού Στόχου 2020

– Εγκύκλιος 1 : Κατηγορίες αγώνων, Προκήρυξη – Διοργάνωση αυτών – Αποστολή αποτελεσμάτων στα αγωνίσματα τουφεκίων-πιστολίων

– Εγκύκλιος 2Α : Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2020

– Εγκύκλιος 2Β : Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες ΕΣΣ/ΣΚΟΕ Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα Αεροβόλων Όπλων

– Εγκύκλιος 2Γ : Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες ΕΣΣ/ΣΚΟΕ Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας στα Ολυμπιακά Αγωνίσματα Πυροβόλων Όπλων

– Εγκύκλιος 3 : Προϋποθέσεις βράβευσης -αναγνώρισης Πανελληνίων επιδόσεων σε αγώνες ΣΚΟΕ/ΕΣΣ

– Εγκύκλιος 4 : Επιλογή σκοπευτών-τριών μελών ΕΟ στα ολυμπιακά αγωνίσματα της ISSF το 2020

– Εγκύκλιος 5 : Σύστημα Ενιαίας Κατάταξης Αθλητών-τριών ανεξαρτήτων αγωνίσματος και κατηγορίας

– Εγκύκλιος 6 : Συγκρότηση εθνικών ομάδων ΣΣ για το 2020

– Εγκύκλιος 7 : Συμμετοχή προπονητών – συνεργατών ΣΚΟΕ σε αγώνες

– Εγκύκλιος 8 : Ειδικές Διατάξεις