ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ_ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ COVID19