Διευκρινιστικές οδηγίες – Υγειονομικά πρωτόκολλα για τους Πανελλήνιους Αγώνες 18-19/9/21 (ΣΚ.Ο.Ε.)