Ανανέωση εγγεγραμμένου αθλητή του Α.Ο.Μ. “ο Νίκανδρος” και της ΣΚ.Ο.Ε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατόπιν ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (G.D.P.R) περί διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, και με απόφαση της ΣΚ.Ο.Ε,  όλοι οι αθλητές που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους πρέπει να συμπληρώσουν τη “δήλωση ανανέωσης αθλητή στη ΣΚ.Ο.Ε.”.
Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν την “αίτηση εγγραφής μέλους στον Α.Ο.Μ. “ο Νίκανδρος”” και να τις υποβάλουν πρωτότυπες στα γραφεία του ομίλου μας ή στο σκοπευτήριο.

Η δήλωση ανανέωσης θα τους επιτρέψει να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και στον όμιλό μας.

Εάν κάποιο μέλος μας δεν επιθυμεί τη συνέχιση της αθλητικής του δραστηριότητας και την περαιτέρω διατήρηση των εν λόγω στοιχείων από το σωματείο μας, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.