Αναμόρφωση Εγκυκλίου ΣΚΟΕ Σταθερού Στόχου 2019 Νο 2Α & Νο 8

– Εγκύκλιος 2 : Προυποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ

– Εγκύκλιος 8 : Ειδικές Διατάξεις