ΑΚΥΡΩΣΗ διεξαγωγής αγωνισμάτων 25μ (Πιστολιού Standard & Κεντρικής Πυροδότησης) Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ακυρώνεται η διεξαγωγή των αγωνισμάτων 25μ (Πιστολιού Standard & Κεντρικής Πυροδότησης) Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2018 για τις ημερομηνίες 10-11/11/2018.

Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες από τη ΣΚΟΕ.