Αγώνες Σταθερού Στόχου 2019 – ΔΕΗ – 12-13/10/2019

Αγώνες Σταθερού Στόχου 2019 – ΔΕΗ – 12-13/10/2019.